نویسنده = علی‌رضا صفرزاده
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-38

علی‌رضا صفرزاده؛ فهیمه شفیعی؛ الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی


3. تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 91-100

الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی؛ علی رضا صفرزاده؛ حمیده مرادی؛ ریحانه دلبری