پژوهشگران می­توانند مقالات علمی-پژوهشی خود را در زمینه­ های مختلف سوخت‌وساز و فعالیت ورزشی براساس دستورالعمل زیر تهیه نموده، جهت بررسی و چاپ به نشانی نشریه ارسال نمایند.

 فرایند چاپ مقاله در نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی رایگان می باشد.

اصول کلی

 1. مقالات ارسال شده باید به شکل پژوهشی (Original Article) و یا مروری (Review) باشد.
 2. مقاله به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به نثر روان نگارش شده باشد.
 3. مقالۀ مروری، فقط از پژوهشگران مجرب و مسلط به موضوع مقاله پذیرفته می‌شود که دارای تألیفاتی در آن زمینه باشند.
 4. نویسنده/ نویسندگان لازم است ضمن مراجعه به پایگاه الکترونیکی نشریه به نشانی http://jme.guilan.ac.ir ثبت نام نموده و مقالات خود را ارسال دارند. مقاله نباید برای چاپ به مرجع دیگری ارسال یا قبلاً چاپ شده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات نیز مجاز نمی­باشد.
 5. ارسال فرم تکمیل شدۀ درخواست چاپ و تعهدنامه به همراه مقاله الزامی است (فرم درخواست چاپ در نشانی پایگاه اینترنتی نشریه موجود است).
 6. مقالات دریافتی را اعضای هیأت تحریریه، مشاوران و داوران، به‌طور ناشناس، بررسی و ارزیابی می‌کنند و نتایج داوری به صورت کتبی به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
 7. مهلت ارسال مقالۀ اصلاح شده توسط نویسنده/ نویسندگان پس از وصول نظر داوران حداکثر 15 روز است و بعد از پایان مهلت، با مقاله به شکل مقالۀ جدید برخورد شده، مجدداً برای داوری ارسال می­گردد.
 8. نشریه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات رسیده نخواهد داشت.
 9. نشریه هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت این راهنما توسط نویسنده/ نویسندگان ایجاد شود، برعهده نمی­گیرد.
 10. اگر مقاله پیش از ارسال به نشریه در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.
 11. صحت علمی مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندۀ مقاله است و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.
 12. نشریه در ویرایش مطالب مقالات پذیرفته شده آزاد است.

 

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

 1. مقاله باید در کاغذ A4، در دو ستون و با فاصلۀ 2 سانتی­متر بین سطرها با نرم افزار Word 2016 تایپ شود. هر صفحه باید دارای شمارۀ ترتیبی باشد. حروف فارسی با فونت B Nazanin و اندازۀ B-14 برای عنوان مقاله، 12 برای متن و     B-12 برای تیترها و حروف انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازۀ 11 باشد. شمارۀ صفحه در پایین و وسط هر صفحه قرار گیرد.
 2. روش تنظیم مقالات پژوهشی به شرح ذیل باشد:

14-1. صفحۀ اول شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه و سمت علمی، نام و نشانی محل کار، مؤسسۀ ناظر، شمارۀ تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی ارسال‌کنندۀ مقاله به فارسی و انگلیسی باشد.

14-2. صفحۀ دوم و سوم به ترتیب شامل چکیدۀ فارسی، چکیدۀ انگلیسی با عناوین آنها و به همراه 3 تا 5 کلیدواژۀ مرتبط باشد. چکیدۀ مقاله حداکثر 250 کلمه باشد و در متن آن عناوین هدف، روش، یافته­ ها و نتیجه­ گیری ذکر شود. در صفحۀ دوم و سوم از نوشتن مشخصات نویسنده/ نویسندگان خودداری شود.

14-3. اصل مقاله شامل موارد ذیل باشد:

14-3-1 مقدمه: بیان مسئله و هدف از اجرا با مروری بر مطالعات گذشته.

14-3-2 روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش­های اندازه­ گیری و روش­های آماری.

14-3-3 یافته ها: شرح کامل یافته ­های پژوهش. (اطلاعات هویتی آزمودنی­ ها، نباید در نوشته ­ها، عکس­ها و شجره­  نامه­ ها منعکس شود مگر آنکه برای مقاصد علمی ضروری باشد و آزمودنی (یا والدین و یا قیم او) رضایت‌نامۀ آگاهانه را برای انتشار به صورت کتبی امضا کنند که در این­صورت رضایت‌نامه باید به همراه مقاله ارسال گردد).

14-3-4 بحث و نتیجه ­گیری: شرح نکات مهم یافته­‌ها و مقایسۀ آن با یافته ­های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته ­ها و در نهایت نتیجه­ گیری و ارائۀ پیشنهادهای حاصل از یافته­ های پژوهش.

14-3-5 تشکر: تقدیر و تشکر در انتهای مقاله از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان اجرای پژوهش.

14-3-6 منابع: تمامی منابع و مآخذ باید به صورت انگلیسی و  به ترتیب حروف الفبای انگلیسی در انتهای مقاله  آورده شوند و منابع و مآخذی که از آنها در تهیة مقاله استفاده می­ شوند باید در متن، داخل پرانتز و با شماره، بیایند. مثال‌:

 نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان (ذکر نام خانوادگی و نام همة نویسندگان الزامی است). سال انتشار. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه‌شدة مجله، شمارة مجله: شمارة صفحه .

Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism during different exercise intensities in endurance-trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714.

ج. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان (درصورتی­که کتاب ترجمه است)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شمارۀ صفحه.

 

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 86-98.

 

- در تدوین منابع از نرم افزار endnote استفاده شود. فرمت مربوطه از لینک زیر قابل دانلود می باشد.

دانلود فرمت منابع

 

15. تعداد صفحات هر مقاله، از حداکثر 15 صفحه 20 خطی (شامل: متن، جدول­ها، نمودارها، شکل‌ها) تجاوز نکند. (تعداد صفحات مقالات مروری حداکثر 15 صفحه باشد.)

16. در صورت نیاز به جدول، نمودار و شکل، به ازای هر ۳ تا ۴ صفحه متن مقاله، یک جدول، نمودار یا شکل، با بالانویس در جدول­ها یا زیرنویس در نمودارها و شکل­ها به زبان فارسی ارائه شود. جدول­ها بهتر است با استفاده از امکان Table در Ms-Word و نمودارها در نرم­افزار Ms-Exel طراحی شوند. شکل­های ارسالی باید از نوع Tif و دقیق و روشن باشند.

17. هر واژه یا عبارتی که به صورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی برای اولین بار در متن مقاله ارائه می­شود باید عبارت کامل آن در پانویس معرفی شود.