نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌زدایی بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 141-153]
 • آدیپوکین تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • آدیپونکتین اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • آدیپونکتین تأثیر روش‌های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازۀ آدیپوسیت و سطوح آدیپونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفرۀ شکمی موش‌های نر چاق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 89-108]
 • آیریزین اثر ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی بر غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • آیریزین اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 109-121]
 • آزمونRAST تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (زمزم و ایزواستار) بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت تناوبی شدید کوتاه و بلندمدت در بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-50]
 • آزمون اکبلوم تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (زمزم و ایزواستار) بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت تناوبی شدید کوتاه و بلندمدت در بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-50]
 • آزمون بی‌هوازی تأثیر مکمل‌یاری متوالی کراتین و کافئین بر پاسخ لاکتات و هورمون‌های آدرنالین، کورتیزول و IGF-1 به آزمون بی‌هوازی در زنان جوان هندبالیست [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • آزمون فعالیت فزاینده اثرکاهش محتوای گلیکوژن عضله برMFO و Fatmax هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-123]
 • آزمون ویژه جودو اثر پیش آماده سازی ایسکمی در زمان‌ها و اندام‌های مختلف بر پاسخ لاکتات و میزان درک فشار بعد از فعالیت شدید در جودوکاران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • آزمون وینگیت اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • آسیب سلولی پاسخ شاخص‌های غیرمستقیم آسیب سلولی متعاقب مکمل‌دهی کوتاه‌مدت سیلی‌مارین و یک وهله فعالیت مقاومتی در بازیکنان مرد جوان فوتبال [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • آسیب عضلانی تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163]
 • آسیب عضله تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • آسپارتات آمینوترانسفراز تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 11-23]
 • آسپارتات آمینوترانسفراز تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • آکواپورین5 اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌های در حال بالیدگی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]
 • آلانین آمینوترانسفراز تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 11-23]
 • آمادگی بدنی ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • آمادگی جسمانی تاثیر مراحل مصرف قرص ضدبارداری بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 167-177]
 • آمادگی جسمانی مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • آمنوره ثانویه ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • آنتی اکسیدان مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-139]
 • آنزیم سیکلواکسیژناز2 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • آنزیم‌های کبدی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 35-44]

ا

 • اپلین پلاسما تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • احساس سیری تاثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای بر میزان اشتها در مردان و زنان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-128]
 • اختلالات تغذیه ای بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • اختلال تغذیه ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • اختلال توجه/بیش فعالی تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین 13 و مقاومت به انسولین نوجوانان دختر و پسر دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-47]
 • ارتفاع پرش تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 155-166]
 • ارلیستات مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • استرس کبدی تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 11-23]
 • استروئید آنابولیک اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 35-44]
 • استقامت عضلانی مقایسه اثر دو حجم متفاوت تمرینات موازی بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و تغییرات سطوح سرمی کورتیزول و پروتئین واکنشی C فوتبالیست‌های نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 55-67]
 • اسید اوریک مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-139]
 • ایسکمی اثر پیش آماده سازی ایسکمی در زمان‌ها و اندام‌های مختلف بر پاسخ لاکتات و میزان درک فشار بعد از فعالیت شدید در جودوکاران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • اشتها تاثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای بر میزان اشتها در مردان و زنان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-128]
 • اشتها تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-104]
 • اشتها اثر مصرف شیر پس از فعالیت ورزشی، بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-135]
 • اضافه وزن تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-132]
 • اضافه‌وزن تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 105-113]
 • اضطراب اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-139]
 • اکسیداسیون سوبسترا آثار مصرف صبحانه ایزوانرژتیک با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از فعالیت تناوبی شدید بر هومئوستاز گلوکز و اکسیداسیون سوبسترا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 136-154]
 • ال آرژنین اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • التهاب بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-32]
 • التهاب مزمن اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 117-127]
 • ال‌کارنیتین مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • الگوی تمرین مقاومتی مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • امنتین مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 169-182]
 • امنتین1 تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • امنتین-1 تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 15-26]
 • امنتین-1 اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 121-135]
 • ایمونوگلوبولین A تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-112]
 • ایمونوگلوبولین ‌A پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی به کاهش ذخایر کربوهیدراتی بدن متعاقب فعالیت تناوبی پاروزنی در مردان قایقران رشتۀ کایاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 155-166]
 • اینترلوکین13 تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین 13 و مقاومت به انسولین نوجوانان دختر و پسر دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-47]
 • اینترلوکین15 بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-60]
 • انرژی دریافتی اثر مصرف شیر پس از فعالیت ورزشی، بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-135]
 • انسولین پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • انسولین ناشتا مقایسۀ تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مردان چاق [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]
 • اورکتومی اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]

ب

 • بازیکنان فوتبال مقایسه اثر تمرین مقاومتی با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بربرخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • بافت چربی پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • بافت چربی حفره شکمی تأثیر روش‌های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازۀ آدیپوسیت و سطوح آدیپونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفرۀ شکمی موش‌های نر چاق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 89-108]
 • بافت چربی سفید احشایی اثر تمرین استقامتی و مصرف آدنوزین بر بیان ژن A1AR در بافت چربی احشایی رت های نر چاق [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-124]
 • بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • بالیدگی اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌های در حال بالیدگی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]
 • بتادومیکروگلوبولین مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-106]
 • برنامۀ تمرینی دو اوجی تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 11-23]
 • بیلی روبین مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-139]
 • بیلی‌روبین مصرف مکمل کورکومین پس از فعالیت شدید برونگرا چه تأثیری بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی تأخیری دارد؟ [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • بلوغ اثر هشت هفته پیاده‌روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی‌پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]
 • بیماران CABG اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-139]

پ

 • پیاده‌روی اثر هشت هفته پیاده‌روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی‌پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]
 • پارامترهای متابولیکی تاثیر حاد نوشیدنی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای قلبی تنفسی فوتبالیست های جوان در یک وهله فعالیت وامانده ساز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-89]
 • پراکسیداسیون چربی. استرس اکسیداتیو بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-32]
 • پرش تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 155-166]
 • پری لیپین تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئین‌های مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • پروتیینوری ورزشی مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-106]
 • پروتئین تام بزاقی تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-112]
 • پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • پروتئین واکنشی C تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین‌های مرحله حاد (SAA و CRP) در مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 109-119]
 • پروتئینوری آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • پروستاسایکلین تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • پسران چاق اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • پیشگیری از افت عملکرد شناختی اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظۀ مردان میانسال سالم غیرفعال [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 135-147]

ت

 • تیپر تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-60]
 • تخریب میوکارد مقایسه سطح گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال ورزشکاران قدرتی و استقامتی نخبه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]
 • تری­گلیسرید پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • تراکم استخوانی رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-116]
 • ترتیب اجرای حرکات تاثیر حاد شیوۀ اجرای حرکات مقاومتی بر هورمون‌های لپتین و تستوسترون در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-176]
 • ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی اثر ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی بر غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • ترکیب بدن تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-132]
 • ترکیب بدنی رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-116]
 • ترکیب بدنی ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • ترکیب بدنی بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تری­گلیسرید اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • ترومبوکسان A2 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • تستوسترون اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • تستوسترون تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-60]
 • تستوسترون تاثیر حاد شیوۀ اجرای حرکات مقاومتی بر هورمون‌های لپتین و تستوسترون در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-176]
 • تستوسترون اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • تصویر بدنی ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • تعادل منفی انرژی تأثیر روش‌های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازۀ آدیپوسیت و سطوح آدیپونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفرۀ شکمی موش‌های نر چاق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 89-108]
 • تمایل به غذا تاثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای بر میزان اشتها در مردان و زنان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-128]
 • تمرینات اینتروال شدید تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • تمرینات بدنی بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 141-153]
 • تمرینات پلایومتریک تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 155-166]
 • تمرینات تناوبی تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-60]
 • تمرینات در آب اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • تمرینات مقاومتی برونگرا اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • تمرینات هوازی مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • تمرین استقامتی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • تمرین استقامتی پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • تمرین استقامتی بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • تمرین استقامتی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • تمرین با شدت بالا اثر یک دوره تمرینات قدرتی استقامتی با شدت بالا بر شاخص درصد چربی بدن، هموستاز گلوکز و لپتین سرم در تکواندوکاران پسر 15 تا 20 سال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 69-82]
 • تمرین تداومی اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • تمرین ترکیبی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • تمرین ترکیبی اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 121-135]
 • تمرین تناوبی اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌های در حال بالیدگی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 151-158]
 • تمرین تناوبی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • تمرین تناوبی اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • تمرین تناوبی پرشدت تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین 13 و مقاومت به انسولین نوجوانان دختر و پسر دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-47]
 • تمرین تناوبی شدید افزایش مشابه بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت‌های نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • تمرین تناوبی شدید بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز 1B در بافت عضله رت‌های دیابتی نوع‌2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-134]
 • تمرین تناوبی شدید اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 109-121]
 • تمرین شدید هوازی اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • تمرین فزاینده تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تمرین مقاومتی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 15-26]
 • تمرین مقاومتی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • تمرین مقاومتی اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 117-127]
 • تمرین مقاومتی تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تمرین مقاومتی تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • تمرین مقاومتی تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163]
 • تمرین مقاومتی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • تمرین مقاومتی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 105-113]
 • تمرین مقاومتی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 137-149]
 • تمرین مقاومتی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 35-44]
 • تمرین مقاومتی اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-68]
 • تمرین مقاومتی مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 169-182]
 • تمرین مقاومتی دایره­ای تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین‌های مرحله حاد (SAA و CRP) در مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 109-119]
 • تمرین موازی اثر تمرین موازی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین، رزیستین، ویسفاتین و پپتید YY در زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • تمرین هوازی اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • تمرین هوازی تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • تمرین هوازی افزایش مشابه بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت‌های نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • تمرین هوازی اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • تمرین هوازی تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • تمرین هوازی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-104]
 • تمرین هوازی تغییرات RBP-4 و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته تمرین هوازی در موش‌های نر دیابتی نوع 2 [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-98]
 • تمرین هوازی تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • تمرین هوازی تاثیر تمرین هوازی بر کمرین،CRP و شاخص‌های خطر متابولیک در مردان میان‌سال چاق [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]
 • تمرین و بی تمرینی اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظۀ مردان میانسال سالم غیرفعال [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 135-147]
 • توان‌بخشی ورزشی اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-139]
 • توان بی هوازی تاثیرکاهش سریع وزن برعوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تودة چربی پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • تودۀ چربی تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]

ج

 • جوان تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 137-149]

چ

 • چاق تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-104]
 • چاق تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 137-149]
 • چاقی تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • چاقی اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • چاقی اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • چاقی تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین‌های مرحله حاد (SAA و CRP) در مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 109-119]
 • چاقی پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • چاقی تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • چاقی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • چاقی اثر مصرف کوتاه‫مدت مکمل CLA بر میزان چربی‫سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 97-107]
 • چاقی اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 109-121]
 • چربی احشایی مقایسۀ تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مردان چاق [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]
 • چربی احشایی اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 121-135]

ح

 • حافظه اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظۀ مردان میانسال سالم غیرفعال [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 135-147]
 • حجم تمرین مقایسۀ اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت‌ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص‌های آسیب عضلانی و حفظ تکرارهای متوالی حرکات در مردان جوان تمرین‌نکرده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]
 • حداکثر اکسیداسیون چربی اثرکاهش محتوای گلیکوژن عضله برMFO و Fatmax هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-123]
 • حداکثر اکسیداسیون چربی اثر مصرف کوتاه‫مدت مکمل CLA بر میزان چربی‫سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 97-107]
 • حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-132]

خ

 • خستگی اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-69]
 • خطر متابولیک تاثیر تمرین هوازی بر کمرین،CRP و شاخص‌های خطر متابولیک در مردان میان‌سال چاق [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]

د

 • دیابت تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 91-100]
 • دیابت اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-68]
 • دیابت نوع2 بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • دیابت نوع­2 بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز 1B در بافت عضله رت‌های دیابتی نوع‌2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-134]
 • دیابتی نوع دو تغییرات RBP-4 و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته تمرین هوازی در موش‌های نر دیابتی نوع 2 [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-98]
 • دی پپتیدیل پپتیداز-4 اثر هشت هفته پیاده‌روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی‌پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]
 • دختران چاق اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • درصد چربی بدن هنجاریابی درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان پسر شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • درصد چربی بدن اثر یک دوره تمرینات قدرتی استقامتی با شدت بالا بر شاخص درصد چربی بدن، هموستاز گلوکز و لپتین سرم در تکواندوکاران پسر 15 تا 20 سال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 69-82]
 • درصد چربی بدن تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • دویدن شدید اثر مکمل‌سازی حاد گلوتامین بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 153-164]

ر

 • رپرفیوژن اثر پیش آماده سازی ایسکمی در زمان‌ها و اندام‌های مختلف بر پاسخ لاکتات و میزان درک فشار بعد از فعالیت شدید در جودوکاران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • رت‌های سالمند اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر سطوح استراحتی مایوستاتین و IGF-1 سرم رت‌های سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • رحم اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • رزیستین اثر تمرین موازی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین، رزیستین، ویسفاتین و پپتید YY در زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • رژیم غذایی پرچرب تأثیر روش‌های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازۀ آدیپوسیت و سطوح آدیپونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفرۀ شکمی موش‌های نر چاق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 89-108]
 • ریکاوری مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • ریکاوری آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • روزه‌داری اثر یک ماه روزه داری بر برخی از فاکتورهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات وزن در مردان فوتبالیست باشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-45]

ز

 • زردچوبه اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 109-121]
 • زمان بازیافت مقایسۀ اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت‌ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص‌های آسیب عضلانی و حفظ تکرارهای متوالی حرکات در مردان جوان تمرین‌نکرده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]
 • زمان رسیدن به حداکثر اکسیداسیون چربی (MFOtime) تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-132]
 • زمان روز تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-112]
 • زمان روز آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • زن تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • زنان تاثیر مراحل مصرف قرص ضدبارداری بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 167-177]
 • زنان ورزشکار ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]

س

 • سازگاری‌های ژنتیکی عضله اسکلتی افزایش مشابه بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت‌های نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]
 • سالمندی مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-139]
 • سالمندان بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-60]
 • سیر تأثیر مکمل‌دهی سیر بر پاسخ شاخص‌های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • سرعت مقایسه اثر دو حجم متفاوت تمرینات موازی بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و تغییرات سطوح سرمی کورتیزول و پروتئین واکنشی C فوتبالیست‌های نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 55-67]
 • سرم آمیلوئید A تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین‌های مرحله حاد (SAA و CRP) در مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 109-119]
 • سلکوکسیب بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-32]
 • سیلی‌مارین پاسخ شاخص‌های غیرمستقیم آسیب سلولی متعاقب مکمل‌دهی کوتاه‌مدت سیلی‌مارین و یک وهله فعالیت مقاومتی در بازیکنان مرد جوان فوتبال [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • سندرم متابولیک تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • سوماتوتیپ ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی [دوره 2، شماره 1، 1391]

ش

 • شاخص توده بدن تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • شاخص تودۀ بدن ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • شاخص مقاومت انسولین اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • شاخص مقاومت به انسولین تأثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح اینترلوکین 13 و مقاومت به انسولین نوجوانان دختر و پسر دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-47]
 • شاخص های آسیب قلبی اثر یک دوره مسابقه کشتی همراه با مصرف مکمل بتا آلانین بر برخی شاخص های آسیب قلبی در کشتی گیران نخبه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی مقایسۀ اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت‌ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص‌های آسیب عضلانی و حفظ تکرارهای متوالی حرکات در مردان جوان تمرین‌نکرده [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 71-80]
 • شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی (FATmax) تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 121-132]
 • شدت ورزشی اثرکاهش محتوای گلیکوژن عضله برMFO و Fatmax هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-123]
 • شیر اثر مصرف شیر پس از فعالیت ورزشی، بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-135]
 • شکایات جسمانی اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-139]

ص

 • صاره چای سبز تاثیر مکمل عصاره چای سبز بر غلظت سرمی هموسیستئین و ox-LDL پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-135]

ض

 • ضربان قلب مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]

ع

 • عصاره دارچین اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌یاری عصاره دارچین بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در موش های صحرایی‌های مقاوم به انسولین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 151-161]
 • عصاره دانه گشنیز اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-68]
 • عضلات بالاتنه تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • عضلات پایین‌تنه تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • عضله تند انقباض تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • عملکرد استقامتی اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • عملکرد ایمنی پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی به کاهش ذخایر کربوهیدراتی بدن متعاقب فعالیت تناوبی پاروزنی در مردان قایقران رشتۀ کایاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 155-166]
 • عناب اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 35-44]
 • عوامل اکسایشی اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 59-68]
 • عوامل هماتولوژیک تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]

غ

 • غیر ورزشکار هنجاریابی درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان پسر شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]

ف

 • فاکتورهای انعقادی بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 141-153]
 • فاکتورهای خونی اثر یک ماه روزه داری بر برخی از فاکتورهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات وزن در مردان فوتبالیست باشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-45]
 • فیبرینوژن اثر مکمل‌سازی حاد گلوتامین بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 153-164]
 • فشار اکسایشی تأثیر مکمل‌دهی سیر بر پاسخ شاخص‌های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • فعالیت برون‌گرای شدید مصرف مکمل کورکومین پس از فعالیت شدید برونگرا چه تأثیری بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی تأخیری دارد؟ [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • فعالیت تناوبی تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (زمزم و ایزواستار) بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت تناوبی شدید کوتاه و بلندمدت در بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-50]
 • فعالیت تناوبی شدید (HIIE) آثار مصرف صبحانه ایزوانرژتیک با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از فعالیت تناوبی شدید بر هومئوستاز گلوکز و اکسیداسیون سوبسترا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 136-154]
 • فعالیت مقاومتی تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز متعاقب مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 141-153]
 • فعالیت مقاومتی تأثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت کراتین بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 159-172]
 • فعالیت مقاومتی پاسخ شاخص‌های غیرمستقیم آسیب سلولی متعاقب مکمل‌دهی کوتاه‌مدت سیلی‌مارین و یک وهله فعالیت مقاومتی در بازیکنان مرد جوان فوتبال [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • فعالیت مقاومتی تاثیر مکمل عصاره چای سبز بر غلظت سرمی هموسیستئین و ox-LDL پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-135]
 • فعالیت مقاومتی حاد تاثیر حاد شیوۀ اجرای حرکات مقاومتی بر هورمون‌های لپتین و تستوسترون در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-176]
 • فعالیت مقاومتی سنگین بررسی روند زمانی پاسخ GH، Insulin، IGFI، IGFBP1 و IGFBP3 پس از فعالیت مقاومتی سنگین در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-78]
 • فعالیت های بدنی همراه با تحمل وزن رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-116]
 • فعالیت هوازی تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • فعالیت‌ هوازی فزاینده تأثیر مکمل‌دهی سیر بر پاسخ شاخص‌های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 133-149]
 • فعالیت هوازی وامانده‏‏‏ساز اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-69]
 • فعالیت وامانده ساز تاثیر حاد نوشیدنی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای قلبی تنفسی فوتبالیست های جوان در یک وهله فعالیت وامانده ساز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-89]
 • فعالیت ورزشی مقایسۀ تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مردان چاق [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]
 • فعالیت ورزشی اثر مصرف کوتاه‫مدت مکمل CLA بر میزان چربی‫سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 97-107]
 • فعالیت ورزشی حاد اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • فعالیت ورزشی حاد پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • فعالیت ورزشی حاد پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • فعالیت ورزشی مقاومتی تاثیر شدت های مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای بر میزان اشتها در مردان و زنان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 115-128]
 • فعالیت ورزشی هوازی اثر مصرف شیر پس از فعالیت ورزشی، بر اشتها و انرژی دریافتی در زنان غیرورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-135]
 • فوتبال مقایسه اثر دو حجم متفاوت تمرینات موازی بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و تغییرات سطوح سرمی کورتیزول و پروتئین واکنشی C فوتبالیست‌های نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 55-67]
 • فوتبالیست اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • فوتبالیست های جوان تاثیر حاد نوشیدنی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای قلبی تنفسی فوتبالیست های جوان در یک وهله فعالیت وامانده ساز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-89]

ق

 • قایقرانان نخبه پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی به کاهش ذخایر کربوهیدراتی بدن متعاقب فعالیت تناوبی پاروزنی در مردان قایقران رشتۀ کایاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 155-166]
 • قدرت عضلانی رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 107-116]
 • قدرت عضلانی بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-60]
 • قرص ضدبارداری تاثیر مراحل مصرف قرص ضدبارداری بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 167-177]

ک

 • کافئین تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز متعاقب مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 141-153]
 • کاهش ذخایر کربوهیدراتی پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی به کاهش ذخایر کربوهیدراتی بدن متعاقب فعالیت تناوبی پاروزنی در مردان قایقران رشتۀ کایاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 155-166]
 • کاهش سریع وزن تاثیرکاهش سریع وزن برعوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کاهش گلیکوژن عضله اثرکاهش محتوای گلیکوژن عضله برMFO و Fatmax هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 113-123]
 • کاهش وزن تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • کبد چرب غیرالکلی تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • کراتین تأثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت کراتین بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 159-172]
 • کراتین فسفو کیناز تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کراتین فسفو کیناز تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163]
 • کراتین کیناز تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز متعاقب مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 141-153]
 • کراتین کیناز مصرف مکمل کورکومین پس از فعالیت شدید برونگرا چه تأثیری بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی تأخیری دارد؟ [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • کراتین کیناز تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی سنگ‌نوردان نخبه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-135]
 • کراتین کیناز تام تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کراتینین مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-106]
 • کشتی مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 129-139]
 • کشتی گیران نخبه اثر یک دوره مسابقه کشتی همراه با مصرف مکمل بتا آلانین بر برخی شاخص های آسیب قلبی در کشتی گیران نخبه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • کیفیت خواب اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 117-127]
 • کلسترول اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • کم آبی مقایسه اثر اسکی حاد استقامتی و دویدن روی تردمیل بر رابطۀ بین گالکتین-3، NT-ProBNP، و هورمون آلدوسترون در اسکی بازان زبده [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 79-89]
 • کمرین تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-104]
 • کمرین تاثیر تمرین هوازی بر کمرین،CRP و شاخص‌های خطر متابولیک در مردان میان‌سال چاق [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]
 • کوآنزیمQ10 تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کودکان اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • کودکان اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • کورتیزول تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-60]
 • کورتیزول تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 101-112]
 • کورتیزول اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • کورتیزول اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • کورتیزول بزاقی پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی به کاهش ذخایر کربوهیدراتی بدن متعاقب فعالیت تناوبی پاروزنی در مردان قایقران رشتۀ کایاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 155-166]
 • کورکومین مصرف مکمل کورکومین پس از فعالیت شدید برونگرا چه تأثیری بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی تأخیری دارد؟ [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • کوفتگی عضلانی تأخیری تأثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت کراتین بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 159-172]

گ

 • گالکتین-3 مقایسه سطح گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال ورزشکاران قدرتی و استقامتی نخبه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]
 • گاماگلوتامیل ترانسفراز مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-106]
 • گرلین فعال تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر کمرین، گرلین فعال و اشتها در مردان چاق کم تحرک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-104]
 • گیرنده استیل‌کولین تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • گیرنده­های استروژرنی اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • گیرندۀ x کبدی-آلفا تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئین‌های مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • گلیسرول اثر مصرف کوتاه‫مدت مکمل CLA بر میزان چربی‫سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 97-107]
 • گلوتامین اثر مکمل‌سازی حاد گلوتامین بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان ورزشکار [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 153-164]
 • گلوکز مقایسۀ تاثیر تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین مردان چاق [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 47-58]
 • گلوکز پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 89-103]
 • گلوکز خون تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]

ل

 • لاکتات تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • لاکتات اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-69]
 • لاکتات اثر ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی بر غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 99-108]
 • لاکتات آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی‌گیران دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 137-150]
 • لاکتات خون اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • لاکتات خون اثر پیش آماده سازی ایسکمی در زمان‌ها و اندام‌های مختلف بر پاسخ لاکتات و میزان درک فشار بعد از فعالیت شدید در جودوکاران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • لاکتات خون تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی سنگ‌نوردان نخبه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-135]
 • لاکتات دهیدروژناز تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • لاکتات دهیدروژناز تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز متعاقب مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان والیبالیست [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 141-153]
 • لاکتات دهیدروژناز تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی سنگ‌نوردان نخبه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-135]
 • لیپاز حساس به هورمون تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئین‌های مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • لپتین اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • لپتین تاثیر حاد شیوۀ اجرای حرکات مقاومتی بر هورمون‌های لپتین و تستوسترون در مردان دارای اضافه‌وزن [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 165-176]
 • لپتین اثر یک دوره تمرینات قدرتی استقامتی با شدت بالا بر شاخص درصد چربی بدن، هموستاز گلوکز و لپتین سرم در تکواندوکاران پسر 15 تا 20 سال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 69-82]
 • لیپوکالین-2 و اینترلوکین-1بتا اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌یاری عصاره دارچین بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در موش های صحرایی‌های مقاوم به انسولین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 151-161]
 • لیپولیز تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئین‌های مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • لوله فالوپ اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]

م

 • ماسک تمرینی آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی‌گیران دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 137-150]
 • مایوستاتین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر سطوح استراحتی مایوستاتین و IGF-1 سرم رت‌های سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • محدودیت جریان خون آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی‌گیران دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 137-150]
 • محیط گرم و مرطوب بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 141-153]
 • مراحل بلوغ اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • مردان تمرین نکرده تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • مردان فعال اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]
 • مسابقة کونگ‌فو آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • مسابقۀ شبیه‌سازی شدۀ کاراته تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF1 و میوستاتین کاراته‌کارها پس از یک دوره مسابقۀ شبیه‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 167-179]
 • مقاومت انسولینی اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 121-135]
 • مقاومت انسولینی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 137-149]
 • مقاومت انسولینی تغییرات RBP-4 و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته تمرین هوازی در موش‌های نر دیابتی نوع 2 [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 89-98]
 • مقاومت به انسولین تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 15-26]
 • مقاومت به انسولین اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • مقاومت به انسولین اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • مقاومت به انسولین تأثیر روش‌های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازۀ آدیپوسیت و سطوح آدیپونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفرۀ شکمی موش‌های نر چاق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 89-108]
 • مقاومت به انسولین تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول-4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-119]
 • مقاومت به انسولین مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • مقاومت به انسولین بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • مقاومت به انسولین بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز 1B در بافت عضله رت‌های دیابتی نوع‌2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-134]
 • مقاومت به انسولین مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 169-182]
 • مقاومت به انسولین اثر هشت هفته پیاده‌روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی‌پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]
 • مکمل HMB تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 149-163]
 • مکمل جینسینگ تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF1 و میوستاتین کاراته‌کارها پس از یک دوره مسابقۀ شبیه‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 167-179]
 • مکمل‌سازی مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • مکمل کراتین اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 59-69]
 • منیزیم تأثیر توام تمرین هوازی و مکمل منیزیم بر شاخص های خطر قلبی-متابولیکی و هموگلوبین گلیکوزیله زنان دیابتی نوع دو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • مواد ارگوژنیک تأثیر مکمل‌یاری متوالی کراتین و کافئین بر پاسخ لاکتات و هورمون‌های آدرنالین، کورتیزول و IGF-1 به آزمون بی‌هوازی در زنان جوان هندبالیست [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • میوستاتین تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF1 و میوستاتین کاراته‌کارها پس از یک دوره مسابقۀ شبیه‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 167-179]
 • موش اوارکتومی اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر میزان چربی احشایی، سطح سرمی اُمنتین-1 و مقاومت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 121-135]
 • مولکول چسبان سلول‌های عروقی اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]

ن

 • نیتریک اکساید اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • نسفاتین اثر تمرین موازی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین، رزیستین، ویسفاتین و پپتید YY در زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • نسفاتین1 تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 105-113]
 • نمایه خستگی تاثیرکاهش سریع وزن برعوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • نیمرخ چربی اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 45-58]
 • نیمرخ لیپیدی مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-151]
 • نوجوانان اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 125-133]
 • نوشیدنی انرژی زای زمزم و ایزوستار تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (زمزم و ایزواستار) بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت تناوبی شدید کوتاه و بلندمدت در بازیکنان فوتبال [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 23-50]
 • نوشیدنی‌های انرژی‌زا اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 69-80]

و

 • واژگان کلیدی: ایزواستار تاثیر حاد نوشیدنی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای قلبی تنفسی فوتبالیست های جوان در یک وهله فعالیت وامانده ساز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 79-89]
 • واژگان کلیدی: اسکی صحرانوردی مقایسه اثر اسکی حاد استقامتی و دویدن روی تردمیل بر رابطۀ بین گالکتین-3، NT-ProBNP، و هورمون آلدوسترون در اسکی بازان زبده [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 79-89]
 • واژگان کلیدی: اینفلامازوم NLRP3 بررسی اثر شدت های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین اینفلامازوم NLRP-3 بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • واژگان کلیدی: بیان ژن PTP-1B بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین تیروزین فسفاتاز 1B در بافت عضله رت‌های دیابتی نوع‌2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-134]
 • واژگان کلیدی: بتاآلانین اثر یک دوره مسابقه کشتی همراه با مصرف مکمل بتا آلانین بر برخی شاخص های آسیب قلبی در کشتی گیران نخبه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • واژگان کلیدی: پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیم‌رخ لیپیدی دختران چاق 11-9 سال [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 95-114]
 • واژگان کلیدی: تراباند بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 43-60]
 • واژگان کلیدی: ترموژنین اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 109-121]
 • واژگان کلیدی: تکواندو اثر یک دوره تمرینات قدرتی استقامتی با شدت بالا بر شاخص درصد چربی بدن، هموستاز گلوکز و لپتین سرم در تکواندوکاران پسر 15 تا 20 سال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 69-82]
 • واژگان کلیدی: تمرین استقامتی اثر تمرین استقامتی و مصرف آدنوزین بر بیان ژن A1AR در بافت چربی احشایی رت های نر چاق [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-124]
 • واژگان کلیدی: تمرین استقامتی مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 169-182]
 • واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی فزآینده تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئین‌های مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موش‌های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • واژگان کلیدی: تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌یاری عصاره دارچین بر لیپوکالین-2 و IL-1ß در موش های صحرایی‌های مقاوم به انسولین [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 151-161]
 • واژگان کلیدی: چاقی اثر هشت هفته پیاده‌روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی‌پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 29-42]
 • واژگان کلیدی: حجم تمرین مقایسه اثر دو حجم متفاوت تمرینات موازی بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و تغییرات سطوح سرمی کورتیزول و پروتئین واکنشی C فوتبالیست‌های نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 55-67]
 • واژگان کلیدی: دیابت تأثیر توام تمرین هوازی و مکمل منیزیم بر شاخص های خطر قلبی-متابولیکی و هموگلوبین گلیکوزیله زنان دیابتی نوع دو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • واژگان کلیدی: دیابت شیرین تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • واژگان کلیدی: شاخص گلیسمی(GI) آثار مصرف صبحانه ایزوانرژتیک با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از فعالیت تناوبی شدید بر هومئوستاز گلوکز و اکسیداسیون سوبسترا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 136-154]
 • واژگان کلیدی: کاتسو آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی‌گیران دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 137-150]
 • واژگان کلیدی: محدودیت جریان خون اثر تمرینات مقاومتی با تأکید بر بخش برونگرا با و بدون محدودیت جریان خون و تمرینات مقاومتی سنتی بر کورتیزول خون، عملکرد استقامتی و توان بی‌هوازی در فوتبالیست‌های مرد [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 61-77]
 • واژگان کلیدی: محدودیت جریان خون تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی سنگ‌نوردان نخبه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 123-135]
 • واژگان کلیدی: مکمل اسید لینولئیک مزدوج اثر مصرف کوتاه‫مدت مکمل CLA بر میزان چربی‫سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 97-107]
 • واسپین تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 27-38]
 • والیبال ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بر اساس پست بازی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • واماندگی مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • ورزشکار هنجاریابی درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان پسر شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • ورزشکاران تأثیر مکمل‌یاری متوالی کراتین و کافئین بر پاسخ لاکتات و هورمون‌های آدرنالین، کورتیزول و IGF-1 به آزمون بی‌هوازی در زنان جوان هندبالیست [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • ورزشکاران زن بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • ورزشکاران قدرتی و استقامتی مقایسه سطح گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال ورزشکاران قدرتی و استقامتی نخبه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 49-57]
 • ورزش هوازی تأثیر توام تمرین هوازی و مکمل منیزیم بر شاخص های خطر قلبی-متابولیکی و هموگلوبین گلیکوزیله زنان دیابتی نوع دو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • ویسفاتین پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 11-21]
 • ویسفاتین اثر تمرین موازی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین، رزیستین، ویسفاتین و پپتید YY در زنان چاق [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • وضعیت آنتی اکسیدانی اثر یک ماه روزه داری بر برخی از فاکتورهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات وزن در مردان فوتبالیست باشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-45]

ه

 • هایپوکسی مقایسه اثر اسکی حاد استقامتی و دویدن روی تردمیل بر رابطۀ بین گالکتین-3، NT-ProBNP، و هورمون آلدوسترون در اسکی بازان زبده [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 79-89]
 • هماچوری آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • همودیالیز اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 117-127]
 • هموستاز گلوکز اثر یک دوره تمرینات قدرتی استقامتی با شدت بالا بر شاخص درصد چربی بدن، هموستاز گلوکز و لپتین سرم در تکواندوکاران پسر 15 تا 20 سال [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 69-82]
 • هموسیستئین تاثیر مکمل عصاره چای سبز بر غلظت سرمی هموسیستئین و ox-LDL پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در مردان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 123-135]
 • هموگلوبین گلیکوزیله تأثیر توام تمرین هوازی و مکمل منیزیم بر شاخص های خطر قلبی-متابولیکی و هموگلوبین گلیکوزیله زنان دیابتی نوع دو [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • هموگلوبین گلیکوزیله تأثیر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و متوسط بر سطوح HbA1c، برخی عوامل هماتولوژیک و درصد چربی بدن در مردان چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • هنجار هنجاریابی درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان پسر شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-89]
 • هورمون رشد آثار حاد فعالیت مقاومتی با محدودیت جریان خون و تنفس بر غلظت لاکتات خون و هورمون رشد در کشتی‌گیران دانشگاهی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 137-150]
 • هورمون‌های استرسی تأثیر مکمل‌یاری متوالی کراتین و کافئین بر پاسخ لاکتات و هورمون‌های آدرنالین، کورتیزول و IGF-1 به آزمون بی‌هوازی در زنان جوان هندبالیست [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • هومئوستاز گلوکز آثار مصرف صبحانه ایزوانرژتیک با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از فعالیت تناوبی شدید بر هومئوستاز گلوکز و اکسیداسیون سوبسترا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 136-154]