تسریع در روند بررسی مقالات دارای نویسندگان بین المللی
** به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند با توجه به سیاست جدید نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، مقالات با مشارکت اساتید بین المللی در صورت تایید استاد راهنما و مدیر گروه دانشکده در اولویت بررسی می باشند و فرایند داوری و تعیین تکلیف این مقالات حداکثر تا 15 روز خواهد بود.**

مطالعه بیشتر