دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)

این نشریه علمی از تاریخ 1401/12/1با

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

 

خلاصه آمار و اطلاعات نشریه

 

خلاصه استاندارد نام مجله:  JME

متوسط تعداد مقالات چاپ شده در هر شماره: 12

شاخص هرش (H-Index) مجله در پایگاه گوگل اسکالر: 5

کشور محل انتشار: ایران

وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

اولین سال و فصل انتشار: بهار 1390

نوبت‌ چاپ: دوفصلنامه

زبان مجله: فارسی- با چکیده انگلیسی

شکل دریافت مقاله: فقط از طریق سامانه

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار مقاله: رایگان

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

سامانه مشابهت‌یاب: (همیاب)

آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

26

تعداد مقالات

208

تعداد نویسندگان

490

تعداد مشاهده مقاله

240,243

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

168,547

تعداد مقالات ارسال شده

394

تعداد مقالات رد شده

145

تعداد مقالات پذیرفته شده

98

درصد پذیرش

25

زمان پذیرش (روز)

131

تعداد پایگاه های نمایه شده

5

تعداد داوران

92

متوسط زمان تا اولین اقدام:  یک روز

 متوسط زمان تا اولین ارسال به داوری: هشت روز

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش):  86 روز

تاریخ آخرین به روز رسانی وبگاه نشریه: 1401/11/30

 

 

 

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، یک نشریه علمی با توالی انتشار دوفصلنامه با دسترسی آزاد رایگان (Open Access) و با فرآیند داوری علمی بدون نام (دوسو ناشناس) است که توسط دانشگاه گیلان منتشر می شود.

 

این نشریه به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره (بهار و تابستان 1390) دارای درجه علمی-پژوهشی است و در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401، درجه ب را کسب کرده است.

 ** این نشریه با انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تفاهم همکاری منعقد کرده است. **

 

برای تضمین حفظ دیجیتال طولانی مدت، مقالات این نشریه در بایگانی‌های دیجیتال متعدد ذیل منتشر می‌شود.

ISC, Google Scholar, SID, MagIran, Noormags 

 آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 

مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری , ...

 

                * دریافت کلیه مقالات این نشریه علمی رایگان است و حق مالکیت فکری بر اساس لایسنس کریتیو کامنز(CC BY-NC 4.0) به نویسندگان واگذار شده است.

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

کلیه مقالات قبل از ارسال به داوری محرمانه دوسوناشناس با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند سیناوب (همیاب) کنترل می‌شوند.

 

*: حین ارسال مقاله، بارگذاری فرم تعهد نویسندگان و همچنین فرم تعارض منافع الزامی است.

 

**در راستای تبعیت از دستورالعمل کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم در مورد عدم تخصیص بیش از ده درصد مقالات منتشره در هر سال به نویسندگان تکراری، از دریافت مقالات افرادی که حداقل دو مقاله پذیرش شده یا در حال بررسی دارند، خودداری می شود.

***طبق آیین نامه ISC، در هر سال نباید بیش از 25 درصد مقالات از نویسندگان وابسته به موسسه صاحب امتیاز مجله منتشر شود و همچنین در هر سال نباید بیش از ده درصد مقالات به سردبیر، مدیر مسئول و یا اعضای هیئت تحریریه اختصاص یابد.

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی سوپرست و کامپوندست بر هورمون‌های کورتیزول و تستوسترون بزاقی، عملکرد عضلانی و درصد چربی زنان جوان فعال

زهرا حسین زاده بارکورسرایی؛ عاطفه عاکف؛ حمید اراضی؛ جواد مهربانی؛ فرهاد رحمانی نیا

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25028.311

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی به دو شیوه کامپوند ست و سوپر ست بر محیط عضلانی، قدرت، استقامت عضلانی و درصدچربی در زنان جوان فعال بود. روش‌شناسی پژوهش: تعداد 30 آزمودنی سالم با میانگین سن: 79/3 ± 52/26 سال، میانگین وزن: 76/3 ± 22/63 کیلوگرم و شاخص توده بدن: 63/2 ± 59/21 کیلوگرم/مترمربع به سه گروه تمرین مقاومتی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستاریائسه شده

طاهره شادپور علیزاده؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری؛ صالح رحمتی احمد آباد

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24412.298

چکیده
  چکیده هدف: یائسگی با عدم تعادل در بیان ژن‌های آتروژنیک در پایانه عصب حرکتی همراه است؛ اما اثر تمرینات مقاومتی بر بیان ژن‌های اثرگذار بر مهار سارکوپنی در صفحه محرک عصبی به‌خوبی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستار یائسه شده می‌باشد.روش‌: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل کوئرستین برIGF1 و میوستاتین بافت عضله موش‌های مبتلابه سرطان کولون

مریم کافی؛ خدیجه ایران دوست

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25446.319

چکیده
  چکیدههدف از این تحقیق بررسی و اهمیت تمرین هوازی و مکمل کوئرستین اثرات آن بر روی IGF1 و میوستاتین بافت عضله در رت‌های آزمایشگاهی مبتلابه سرطان کولون بود.روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش شامل 25سر رت صحرایی نر ویستار (وزن: 30±250 گرم، سن: 12 هفته) بودند که بر اساس وزن، همگن‌شده و به روش تصادفی در 5 گروه (هر گروه 5 سر) کنترل سالم، گروه کنترل سرطانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
تاثیر مصرف کوتاه مدت چای سبز بر هزینه ی سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا حین تمرین حاد با شدت Fatmax در مردان سالم دارای اضافه وزن یا چاق

مجمد اسماعیل افضل پور؛ مهدی مقرنسی؛ ,محسن محمدنیا احمدی؛ عالیه باغبانی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25630.322

چکیده
  هدف: هدف پژوهش تاثیر مصرف کوتاه مدت چای سبز بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا حین تمرین حاد با شدت Fatmax در مردان سالم دارای اضافه وزن یا چاق بود. روش کار: 15 نفر مرد در قالب یک طرح متقاطع بررسی شدند. ابتدا روی نوارگردان متصل به دستگاه گاز آنالایزر، پروتکل ورزشی با سرعت 5/3 کیلومتر در ساعت، شیب یک درصد، 3 دقیقه اجرا شد و بعد از یک وقفه 2 دقیقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطوح فعال کنندۀ RNA گیرندۀ استروئیدی بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های سالمند ماده

حامد رشیدی؛ نجمه رضائیان

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25048.312

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطوح SRA بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های سالمند بود. 20 سر رت ماده (28-24 هفته، میانگین وزنی 30/13±20/379 گرم) انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (10 سر در هر گروه) تقسیم شدند. موش‌ها در گروه تجربی در هشت هفته تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی، شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
بررسی تأثیر طول دوره تمرین تناوبی شدید بر سطح برخی عوامل التهابی و پروفایل لیپیدی مردان میانسال فعال

امین روشندل حصاری؛ علی یعقوبی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24810.306

چکیده
  هدف ازتحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 و 12 هفته تمرین تمرین تناوبی شدید (HIIT) برسطوح پروتئین واکنشگر C (CRP)، اینترلوکین 6 (IL-6)، هموسیستئین (HCY) وپروفایل لیپیدی مردان میانسال فعال بود. 30 مرد میانسال بروش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی دردوگروه تجربی وکنترل قرارداده شدند. برنامه HIIT، باشدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه بمدت 8 و 12 هفته هرهفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تغذیه ورزشی و تندرستی
تأثیر مصرف زیره سبز متعاقب محرومیت از خواب جزئی بر اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی و برخی شاخص‌های قلبی- تنفسی در دانشجویان ورزشکار

بهاره رحمنی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25290.314

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف زیره سبز متعاقب محرومیت از خواب جزئی بر اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی و برخی شاخص‌های قلبی-تنفسی در دانشجویان ورزشکار بود.روش تحقیق: تحقیق حاضر نیمه تجربی و طرح تحقیق به‌صورت متقاطع بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دختر دانشگاه بین المللی امام خمینی با دامنه سنی 18 تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر سطح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین در زنان جوان غیر فعال

سولماز بابایی؛ مرتضی فتاح پور مرندی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24355.296

چکیده
  هدف: پروتئین‌های مایوستاتین و فولیستاتین، جزو پروتئین‌های مهم در تنظیم بافت عضلانی می باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر سطح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین در زنان جوان غیر فعال بود.روش کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با دو گروه تجربی و کنترل بر روی 30 زن جوان در بازه ی سنی 30-35 سال غیر فعال انجام شد. گروه تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I متابولیسم ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند

اباذر تیموری؛ علیرضا روزبهانی؛ زهرا کریمی مهر

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24334.295

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند بود.روش‌: 32 سر موش صحرایی نر 24 ماهه در 4 گروه کنترل، مکمل (BCAA نانولیپوزوم)، توام (تمرین مقاومتی+ مکمل و تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت هفته تمرین نردبان با شدت متوسط (70 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی و تندرستی
اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و پروفایل لیپیدی در زنان چاق

فرناز درختی؛ بهلول قربانیان؛ یوسف صابری

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24653.305

چکیده
  هدف: روند افزایشی چاقی، آن را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامتی در دنیا تبدیل کرده است که با انواع بیماری‌ها از جمله بیماری کبدچرب در ارتباط است. هدف مطالعه اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و پروفایل لیپیدی در زنان چاق بود.روش کار: در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I متابولیسم ورزشی
مقایسه نیمرخ متابولیکی کاراته‌کاران زبده مرد با سطح آمادگی جسمانی متفاوت طی مراحل مختلف مسابقات شبیه‌سازی شده

مسعود رهنما؛ حمید محبی؛ حمید رجبی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24299.294

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ متابولیکی کاراته‌کاران زبده مرد بر اساس سطح آمادگی جسمانی آن‌ها طی مراحل مختلف از شش مسابقه در یک روز، شبیه‌ مسابقات واقعی کاراته بود.روش پژوهش: ده کاراته‌کار زبده جوان در این پژوهش شرکت کردند. کاراته‌کاران بر اساس نمرات Z به‌دست آمده از آزمون‌های آمادگی جسمانی شامل توان هوازی (آزمون بروس)، توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
تأثیر تمرینات حس عمقی و ماساژ بر عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان ورزشکار

الهه پیرعلائی؛ مائده عبادی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24607.304

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات حسی عمقی و ماساژ بر عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان ورزشکار بود. روش کار: 28 ورزشکار زن با میانگین سنی 25/2 ± 8/24 و وزن 26/6 ± 02/60، در چهار گروه، گروه تجربی(1- ماساژ، 2- تمرینات حس عمقی، 3- ماساژ + تمرینات حس عمقی) و گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند. در جلسه پیش آزمون، همه ...  بیشتر

تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی با و بدون BFR بر پروتئین‌های داینامیک میتوکندری (MFN2 و DRP1) و پروتئینهای میتوفاژی (Parkin و BCL2) عضله اسکلتی انسان

علی آریاشکیب؛ بهمن میرزایی؛ پیام سعیدی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22124/jme.2019.14783.169

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی با و بدون BFR بر روی پروتئین‌های داینامیک و متیوفاژی میتوکندری عضلات اسکلتی انسانی است.روش شناسی: در مطالعه مقطعی متقاطع، 5 مرد جوان (سن: 30/2±40/33، وزن: 49/10±64/79، شاخص توده بدنی: 27/2±24/26) دو مداخله‌ فعالیت ورزشی هوازی با BFR (EX+BFR) و بدون BFR (EX) را در دو روز مجزا اجرا کردند. فعالیت ورزشی ...  بیشتر

اثر تمرین هوازی بر بیان lncRNA های مرتبط با گلوکز 6 فسفاتاز (G6P) و گلوکوکیناز (GCK) درکبد موش‌های چاق دیابتی نوع 2

فاطمه کاظمی نسب

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22124/jme.2021.18857.213

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر بیان lncRNA های مرتبط با گلوکز 6 فسفاتاز (G6P) و گلوکوکیناز (GCK) در موش‌های چاق دیابتی بود. روش‌: تعداد 18 سر موش C57BL/6 به دو گروه تقسیم شدند: موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب (تعداد=12) و موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی استاندارد (تعداد=6) به مدت 16 هفته. سپس موش‌های دیابتی به دو گروه تقسیم ...  بیشتر

اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو

مریم ابراهیمی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 55-64

https://doi.org/10.22124/jme.2021.18390.207

چکیده
  هدف : در این مطالعه سطح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون در پاسخ به یک جلسه فعالیت کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: 23 دانشجوی علوم ورزشی زن سالم با حداقل 3 سال سابقه تمرین منظم به شکل تصادفی در 4 گروه ...  بیشتر

اثر یک دوره تمرین هوازی_مقاومتی و مصرف اسید اورسولیک بر مقادیر آیریزین و فاکتورهای التهابی مردان میانسال دارای اضافه وزن

یاسر صابری؛ آمنه برجسته یزدی؛ رامبد خواجه ای؛ امیر رشیدلمیر

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22124/jme.2021.18604.209

چکیده
  افزایش سن و زندگی کم‌تحرک سبب تغییرات فیزیولوژیکی منجر به چاقی می‌شود. انجام تمرینات ورزشی و مصرف برخی مکمل‌ها سبب بهبود این وضعیت می‌شود. هدف از پژوهش حاضر اثر دوازده هفته تمرین هوازی‌-مقاومتی و مصرف مکمل اسیداورسولیک بر سطوح آیریزین و فاکتورهای التهابی در مردان میان‌سال دارای اضافه وزن بود.مواد وروش‌ها: 34 مرد در طرح نیمه تجربی ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرینات ترکیبی بر عوامل التهابی قلب و عروق، پروفایل لیپیدی و فشار خون در مردان مبتلا به پرفشاری خون

نوید ناطقی هره دشت؛ ارسلان دمیرچی؛ جواد مهربانی؛ راژان پیران

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22124/jme.2021.15316.174

چکیده
  پرفشاری خون همانند دیس لیپیدمی از مهمترین بیماریهای قلبی-عروقی است که تمرینات ورزشی می‌تواند اثر پیشگیرانه بر آنها داشته باشد. اثر تمرینات ترکیبی به عنوان یک شیوه تمرینی کارآمد، از روش های نوین برای بهبود سلامت قلبی-عروقی است. هدف پژوهش حاضر اثر تمرینات ترکیبی بر شاخص های التهابی قلب-عروقی، فشار خون و پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تمرینات مقاومتی و هوازی
تأثیر سه برنامه تمرین خانگی بر وضعیت متابولیک و درصد چربی در زنان مبتلا به اسکلروزیس چندگانه

فاطمه مهدی پور؛ ارسلان دمیرچی؛ پیام سعیدی؛ عالیا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25012.309

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته استفاده از سه برنامه ورزشی بر پروفایل قندی و درصد چربی زنان مبتلا به MS بود.روش: این مطالعه تجربی شامل 40 زن مبتلا به MS(سن: 50/3±30/34 سال) بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی در چهار گروه (4=N) تمرین هوازی(AT)، تمرین مقاومتی(RT)، تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی(AT+RT) و کنترل قرار گرفتند. RT شامل یک‌سری حرکات با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی، کنترل وزن و چاقی
تأثیر شش هفته مصرف مکمل کروم و میان وعده های تمرینی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

محمد جواد احمدی پنجکی؛ خدیجه ایراندوست؛ رسول صمیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25285.313

چکیده
  مقدمه: بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از بیماری‌های مزمن کبدی است. عدم فعالیت بدنی و کاهش عملکرد دستگاه قلبی-تنفسی با افزایش شدت این بیماری مرتبط است. اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک بدنی در طول روز می‌تواند بر بهبود آن مؤثر باشد. مکمل کروم در بیمارانی که دچار چاقی، دیابت و مقاومت به انسولین هستند، می‌تواند اثرگذار باشد.هدف: از تحقیق حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی فولستاتین و مایواستاتین در زنان یائسه

امیر خسروی؛ وحید ولی‌پور ده‌نو؛ ریما شایان نسب؛ سکینه جعفریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25608.323

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوارض یائسگی که در کاهش کیفیـت زنــدگی نقش مهمی دارد کاهش تودة بدون چربی بدن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی فولستاتین و مایواستاتین در زنان یائسه بود. روش پژوهش: در این مطالعه نیمه‌تجربی 20 زن یائسه با کم کاری تیروئید انتخاب و به دو گروه 10 نفره: کنترل(C) و تمرین ویبریشن کل بدن(V) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
مقایسه دو روش‌ تمرین مقاومتی 7/3 و کلاستر ست بر قدرت، ترکیب بدنی و عملکرد ورزشی بسکتبالیست‌های زن نیمه‌حرفه‌ای

مریم دهقانیان فرد؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدیه ملانوری شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.26030.332

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو روش تمرین مقاومتی 7/3 و کلاسترست (CS) بر قدرت، ترکیب بدنی و عملکرد ورزشی بسکتبالیست‌های زن بود. روش: 21 بسکتبالیست (سن: 8/3±23/22 سال؛ قد: 78/6±94/165 سانتی‌متر؛ وزن: 50/9±30/63 کیلوگرم) بدون سابقه تمرینی در 6 ماه گذشته به طور تصادفی در سه گروه 7/3، CS و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های تجربی برنامه تمرین مقاومتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
تأثیر یک دوره تمرین شنای تناوبی شدید بر بیان ژن Nurr1 و mir-132 در موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون

سحر عبداللهی؛ مهرزاد مقدسی؛ محمد امین عدالت منش؛ سارا حجتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.26124.333

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین شنای تناوبی شدید بر بیان ژن Nurr1 و mir-132 در موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون بود.روش پژوهش: برای این پژوهش تجربی، تعداد 21 سرموش نر صحرایی نژاد ویستار با میانگین وزن 5/10 ± 200 گرم انتخاب شدند. به 14 سرموش، روزانه 1 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن رزرپین تزریق شد. سپس این موش‌ها به طور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا در شرایط نورموکسی و هایپوکسی بر بیوژنز میتوکندری کبد رت‌های نر ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

فائقه قاسمی؛ حمید محبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.26237.339

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف رژیم غذایی پرچرب منجر به اختلال در بیوژنز میتوکندری کبد می‌شود. تمرینات ورزشی و هایپوکسی که به‌عنوان راهبردهای پیشگیری یا درمانی جدید برای NAFLD ناشی از چاقی می‌باشند، احتمالاً می‌توانند عملکرد میتوکندری مختل شده را بهبود بخشند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر تغذیه، تمرین و هایپوکسی بر بیوژنز میتوکندری کبد در رت‌های ...  بیشتر

مقاله مروری Released under (CC BY-NC) license I Open Access I عملکردهای قلبی، عروقی، تنفسی و کاردیومتابولیک در ورزش
تاثیر تمرینات ورزشی بر نسبت مویرگ به تار عضلانی در افراد در معرض خطر بالای کاهش چگالی عروق کوچک: مطالعه فراتحلیلی

کریم آزالی علمداری؛ بابک عبادی؛ هادی روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2024.26300.341

چکیده
  مقدمه و هدف: بسیاری از بیماری‌ها سبب کاهش چگالی عروق کوچک در عضلات اسکلتی می‌شوند و تعیین کمّی اندازه اثر تمرینات ورزشی بر نسبت مویرگ به تار عضلانی می‌تواند در دقیق‌سازی نسخه‌های ورزشی ویژه افراد مستعد، کاربردی باشد. مواد و روش‌ها: جستجو برای مقالات انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی وب آو ساینس، اسکوپوس و پابمد بدون محدود کردن سال ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط