فیزیولوژی ورزشی
تاثیر ترتیب هشت هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطوح استراحتی گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن

زهره شانظری؛ محمد فرامرزی؛ زهرا همتی فارسانی؛ محمد سلیمانی فارسانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22124/jme.2022.16776.194

چکیده
  مقدمه: وزن بدن از طریق تعادل بین دریافت غذا و انرژی مصرفی تنظیم می‌شود. هورمون گرلین باعث افزایش اشتها و مصرف غذا می‌گردد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی بر سطوح گرلین و انرژی مصرفی زنان دارای اضافه وزن بود.روش: 30 آزمودنی زن دارای اضافه وزن (با دامنه سنی 18 تا 32 سال و شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع) انتخاب ...  بیشتر

اثر تمرین مقاومتی با باند کشی بر سطوح میوستاتین و فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک

نگین کاظمی پور؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22124/jme.2020.16235.191

چکیده
  هدف: میوستاتین و مهار کننده آن فولیستاتین ، عواملی هستند که می توانند به طور بالقوه بیولوژی سالمندی از جمله توده عضلانی را تعدیل نمایند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند‌ کشی بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک‌ (OSO) بود. روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده ‌(RCT) ...  بیشتر