مصرف مکمل کورکومین پس از فعالیت شدید برونگرا چه تأثیری بر برخی از شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی تأخیری دارد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

هدف: کورکومین یک ماده ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مکمل کورکومین بر شاخص‌های آسیب عضلانی ناشی از فعالیت شدید برون‌گرا در مردان جوان سالم و فعال می‌باشد.
روش‌شناسی: ده مرد جوان سالم و فعال به‌طور داوطلبانه در این مطالعه متقاطع شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور با گروه کنترل به دو گروه دارونما و کورکومین تقسیم شدند. پس از اولین خون‌گیری، آزمودنی‌ها یک جلسه فعالیت اسکات شدید انجام دادند. بلافاصله پس از فعالیت، خون‌گیری دوم انجام ‌شد و سپس آزمودنی‌ها 150 میلی‌گرم کورکومین و یا دارونما مصرف نمودند.  24، 48 و 72 ساعت بعد مجدداً خون‌گیری صورت گرفت. پس از یک دوره بازیافت دوهفته‌ای مراحل ذکرشده مجدداً با تعویض مکمل کورکومین و دارونما در آزمودنی‌ها مجدداً انجام پذیرفت. آنزیم‌های کراتین کیناز (CK) و بیلی روبین خون به‌عنوان شاخص‌های آسیب عضلانی اندازه‌گیری شدند. میزان احساس درد (VAS)، دامنه حرکتی مفصل زانو (ROM) و ادم بافتی نیز در تمامی مراحل مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.
یافته‌ها: آنزیم CK 24 ساعت پس از فعالیت در گروه کورکومین کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0P<). بیلی روبین 72 ساعت پس از فعالیت نسبت به گروه دارونما کاهش معنی‌داری داشت (05/0P<). اگرچه در هر دو گروه پس از فعالیت احساس درد به‌طور معنی‌داری افزایش نشان داد، اما 48 و 72 ساعت پس از فعالیت در گروه کورکومین کاهش معنی‌داری نسبت به گروه دارونما ملاحظه گردید (05/0P<). 
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف 150 میلی‌گرم کورکومین بلافاصله پس از فعالیت برونگرای شدید توانسته است با خواص ضد درد، ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی خود باعث کاهش احساس درد و آسیب عضلانی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is the effect of curcumin supplementation after intensive eccentric exercise on some selected indices of muscle damage and delayed onset muscle soreness (DOMS)?

نویسندگان [English]

  • B Ghanivand
  • B Nakhostinroohi
چکیده [English]

Aim: Curcumin is as an anti-inflammatory and antioxidant agent. The aim of this study was to evaluate the effect of curcumin supplementation on muscle damage indices following intensive eccentric exercise.
Method: Ten healthy, nonsmoking, active young men participated in this cross over study. Participants were randomized in a double-blind placebo-controlled fashion in two placebo (P), and curcumin (C) groups. After first blood sampling, subjects did a session of intensive squat exercise. Immediately after exercise, a second blood sampling was collected. Afterward, subjects took 150 mg curcumin or placebo, and sampling was performed 24, 48, and 72h after exercise blood sampling was done again. After a two weeks recovery period and with the change of supplements the test were repeated. Creatine Kinase (CK), and bilirubin were measured as muscle damage markers. Visual Analogue Scale (VAS), Range of Motion of the knee (ROM), and tissue swelling were measured at all time series.
Results: CK significantly decreased in C group 24h after exercise compared with the P group (P<0.05). Bilirubin significantly decreased in C group 72h after exercise compared with the P group (P<0.05). VAS  was increased in both in both group exercise, but showed significant decrease in C group compared with P group 48 and 72h after exercise (P<0.05).
Conclusion: It seems 150mg curcumin supplementation after a session of intensive eccentric exercise ameliorate pain and muscle damage through its analgesic, anti-inflammatory, and anti-oxidative properties..
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensive eccentric exercise
  • Curcumin
  • Creatine Kinase (CK)
  • Bilirubin