فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل کوئرستین برIGF1 و میوستاتین بافت عضله موش‌های مبتلابه سرطان کولون

مریم کافی؛ خدیجه ایران دوست

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25446.319

چکیده
  چکیدههدف از این تحقیق بررسی و اهمیت تمرین هوازی و مکمل کوئرستین اثرات آن بر روی IGF1 و میوستاتین بافت عضله در رت‌های آزمایشگاهی مبتلابه سرطان کولون بود.روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش شامل 25سر رت صحرایی نر ویستار (وزن: 30±250 گرم، سن: 12 هفته) بودند که بر اساس وزن، همگن‌شده و به روش تصادفی در 5 گروه (هر گروه 5 سر) کنترل سالم، گروه کنترل سرطانی، ...  بیشتر

اثر تمرین مقاومتی با باند کشی بر سطوح میوستاتین و فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک

نگین کاظمی پور؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22124/jme.2020.16235.191

چکیده
  هدف: میوستاتین و مهار کننده آن فولیستاتین ، عواملی هستند که می توانند به طور بالقوه بیولوژی سالمندی از جمله توده عضلانی را تعدیل نمایند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند‌ کشی بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک‌ (OSO) بود. روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده ‌(RCT) ...  بیشتر

تاثیرمصرف مکمل جینسینگ بر سطوح سرمی IGF1 و میوستاتین کاراته‌کارها پس از یک دوره مسابقۀ شبیه‌سازی

شادمهر میردار؛ انسیه رحیمی؛ هادی باغبان

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 167-179

چکیده
  چکیده هدف: عامل رشد میوستاتین و IGF1 نقش موثری در پاسخ به انقباض‌های عضلانی، تنظیم و تحریک متابولیسم عضلات ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل جنسینگ بر سطوح سرمی فاکتورهای رشد میوستاتین و IGF1 است. روش پژوهش: لذا 16 نفر از کاراته‌کاران باشگاهی درقالب طرح نیمه‌تجربی دو سو کور پیشپس‌‌آزمون به دو گروه جنسینگ و دارونما تقسیم شدند ...  بیشتر