استرس محیطی در ورزش
تأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دو

مهدی فراموشی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو و تأثیر هم‌زمان آن‌ها بر آنزیم‌های کبدی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه‌ ارتفاع ...  بیشتر

اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق

زهرا رستمی هشجین؛ رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22124/jme.2019.3568

چکیده
  هدف:  آیریزین، یکی از عواملی است که آثار مفید فعالیت ورزشی بر تغییر بافت آدیپوز، پروتئین جفت نشده1 (UCP1) و متابولیسم را میانجی­گری می­کند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل­یاری زردچوبه بر مقادیر آیریزین، UCP1 و ترکیب بدن در زنان چاق بود. روش‌شناسی: سی زن چاق (kg.m2 78/1± 08/33 BMI=) با دامنه سنی ...  بیشتر

مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی

وحید ساری صراف؛ رامین امیرساسان؛ عسگر ایران‌پور

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از مکمل­های ورزشی، روشی مرسوم برای جلوگیری از کم‌آبی و تخلیه ذخایر انرژی بدن، در فعالیت طولانی­مدت فزاینده به شمار می­رود. مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال­کارنیتین­ احتمالاً بر زمان رسیدن به واماندگیو تغییرات ضربان قلب دورۀ ریکاوری ناشی از فعالیت فزاینده مردان ورزشکار دانشگاهی مؤثر است. روش پژوهش: چهل ...  بیشتر

تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر

وحید ساری صراف؛ ذکیه توکلی؛ رامین امیر ساسان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 101-112

چکیده
  چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر زمان روز (صبح و عصر) فعالیت ورزشی بر پاسخ‌های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول و αآمیلاز بزاقی و پروتئین تام در دختران شناگر باشگاهی بود. روش پژوهش: بدین منظور 14 شناگر دختر (سن: 33/1±13، وزن: 75/4±48 کیلوگرم، قد:90/5±152سانتی‌متر و حداکثر اکسیژن مصرفی: 96/3±92/45 میلی‌لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) برای شرکت در این ...  بیشتر

تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی

افشار جعفری؛ علیرضا رستمی؛ وحید ساری صراف

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  چکیده هدف: تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت ‌هوازی انجام شد. روش پژوهش: هیجده نفر مرد غیرورزشکار سالم داوطلب (سن3±24 سال، درصد چربی 2±12% و اکسیژن مصرفی بیشینه 3±39 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت تصادفی و دوسویه کور در دو گروه ...  بیشتر