مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرینات ترکیبی بر عوامل التهابی قلب و عروق، پروفایل لیپیدی و فشار خون در مردان مبتلا به پرفشاری خون

نوید ناطقی هره دشت؛ ارسلان دمیرچی؛ جواد مهربانی؛ راژان پیران

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22124/jme.2021.15316.174

چکیده
  پرفشاری خون همانند دیس لیپیدمی از مهمترین بیماریهای قلبی-عروقی است که تمرینات ورزشی می‌تواند اثر پیشگیرانه بر آنها داشته باشد. اثر تمرینات ترکیبی به عنوان یک شیوه تمرینی کارآمد، از روش های نوین برای بهبود سلامت قلبی-عروقی است. هدف پژوهش حاضر اثر تمرینات ترکیبی بر شاخص های التهابی قلب-عروقی، فشار خون و پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تغذیه ورزشی و تندرستی
تأثیر 8 هفته مصرف عصاره چای سبز و تمرینات مقاومتی بر غلظت آدیپوکاین های آپلین و کمرین زنان چاق

محمد رحمان رحیمی؛ شاهین کتابی؛ نعیمه سعیدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22124/jme.2023.14847.263

چکیده
  هدف: آدیپوکاین‌ها، مولکول‌های مترشحه از بافت چربی هستند که با مقاومت به انسولین، سندروم متابولیکی، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط دارند. بنابراین، تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل عصاره چای سبز (GTE) بر غلظت آدیپوکاین‌های آپلین و کمرین در زنان چاق مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در یک طرح نیمه تجربی، 30 نفر از زنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی ۶۰ و ۲۰ و بیان میکرو RNA‌های ۲۱ و ۳۰ در بافت قلب موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک

عقیل مهدوی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ کریم آزالی علمداری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22124/jme.2023.21057.223

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین بر مقدار پروتئین‌های شوک گرمایی و بیان ژن میکرو RNA‌های بافت قلبی موش‌های صحرایی تحت مواجهه با آرسنیک بود.روش‌: 40 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه ده‌تایی شامل کنترل، کورکومین، تمرین و توام(کورکومین+تمرین) تقسیم شدند. آرسنیک پنج میلی‌گرم بر کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر شاخص‌های استرس اکسایشی هیپوکمپ رت های نر ویستار

فاطمه بیک سای افشار؛ اسماعیل نصیری؛ علی صمدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23994.267

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین تناوبی سرعتی بر سطح شاخص‌های استرس اکسایشی در هیپوکمپ رت-های نر ویستار بود.روش: پژوهش حاضر از نوع تجربی است که درآن 16 سر رت نر ویستار (150-130 گرم) تهیه و پس از دوره سازگاری با محیط و رسیدن به دامنه وزنی مطلوب، بطور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل (CO) و تمرین تناوبی سرعتی (SIT) تقسیم شدند. تمرین به مدت 8 هفته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین هوازی و امگا 3 بر شاخص‌های آتروفی بافت قلب موش‌های سالمند تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

قاسم ترابی پلت کله؛ احمد عبدی؛ اسیه عباسی دلویی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24010.271

چکیده
  هدف: عملکرد قلب با افزایش سن وچاقی کاهش می‌یابد. چاقی عامل خطر اصلی در پیشرفت بیماری‌های قلبی عروقی (CVDs) است. قلب پیر دچار تغییرات متعددی در سطوح مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی می‌شود که عملکرد انقباضی آن را کاهش می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اثر تمرین هوازی و امگا 3 بر شاخص‌های آتروفی بافت قلب موش‌های سالمند تغذیه شده با رژیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر دوزهای مختلف مصرف حاد آب چغندر بر عملکرد بی‌هوازی در افراد تمرین کرده

نفیسه حسن پور؛ امیر قنبرپور؛ محمد جواد پوروقار؛ موسی خلفی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24026.274

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر دوزهای مختلف مصرف حاد آب چغندر بر عملکرد بی‌هوازی در افراد تمرین کرده بود. روش شناسی: در یک طرح آزمایشی تصادفی (هدفمند و در دسترس) متقاطع، دوسوکور و کنترل شده با دارونما، 9 فرد تمرین کرده که حداقل 150 دقیقه در هفته و دست کم به مدت 6 ماه فعالیت بدنی داشتند (سن: 33/1±44/20 سال، شاخص توده بدنی: 27/3± 55/20 کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر تمرینات هاتایوگا بر نسفاتین-1 ، اشتها و شاخص های چاقی زنان دارای اضافه وزن

سونیا فاتح؛ اعظم زرنشان؛ بهلول قربانیان

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23946.245

چکیده
  هدف: اثر ورزش‌هایی که متشکل از مجموعه تمرینات ذهنی و جسمی هستند در کاهش اشتها و چاقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف بررسی اثر تمرینات هاتایوگا بر نسفاتین-1 به عنوان یک عامل بازدارنده اشتها و تنظیم کننده تعادل انرژی، اشتها و شاخص‌های چاقی در زنان دارای اضافه وزن بود.روش پژوهش : در این مطالعه نیمه‌تجربی، تعداد 24 زن 35-45 ساله (با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر دو ماه تمرین ورزشی ترکیبی بر بیان ژن IRE1α و PERK در عضله پهن جانبی رتهای ویستار نر

زهرا اسماعیلی؛ فرزاد زهساز؛ علیرضا نورآذر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23967.262

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین دو ماه تمرین ورزشی ترکیبی بر بیان ژن هایPERK و IRE1α عضله‌ی پهن جانبی رت-های ویستار نر انجام گردید.روش‌کار: مطالعه حاضر در قالب یک طرح تجربی سه گروهی با گروه کنترل انجام شد. 35 سر رت ویستار نر به شکل تصادفی در قالب چهار گروه کنترل، استقامتی، قدرتی، استقامتی_قدرتی جایگزین شدند و به غیر از گروه کنترل، سه گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I اختلالات متابولیکی در ورزش
تغییرات سطح پروتئین شبه آنژیوپویتین 4 و مقاومت به انسولین در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: تأثیر تمرین تناوبی شدید و عصاره خرفه

سمیه کاظمی اصفهانی؛ علی یعقوبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24110.284

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) همراه با مصرف مکمل گیاه خرفه بر سطح پروتئین شبه آنژیوپویتین 4 (ANGPTL4) کبدی و همچنین مقاومت به انسولین در موشهای مبتلا به NAFLD بود.بدین منظور 25 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با سن شش هفته و با دامنه ی وزنی 160 تا 185 گرم، به طور تصادفی انتخاب و در 5 گروه کنترل سالم، کنترل کبد چرب، مصرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I مکملهای ورزشی
بررسی اثر مصرف مکمل سدیم بیکربنات قبل و به دنبال فعالیت وامانده‌ساز بر کارکردهای اجرایی ورزشکاران جوان

حجت دهقانزاده؛ حسین صمدی؛ طاهر افشار نژاد

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23975.260

چکیده
  هدف: اخیرا بررسی نقش مکمل‌هایی که علاوه بر ارتقاء عملکرد جسمانی، در بهبود کارکردهای اجرایی نیز اثرگذار باشند، توجه پژوهشگران علوم ورزشی را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مکمل سدیم بیکربنات بر کارکردهای اجرایی افراد ورزشکار قبل و به دنبال فعالیت بی‌هوازی وامانده ساز بود.روش‌ کار: ۳۰ نفر از مردان ورزشکار به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی و تندرستی
نقش فعالیت بدنی بر بهبود تنظیم کننده‌های درون‌زاد آترواسکلروز در کودکان چاق و بی‌تحرک: مروری جامع بر برخی شاخص‌های پیش تا ضد آترواسکلروزی

علیرضا پاآهو؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 173-204

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23904.241

چکیده
  آترواسکلروز یک بیماری مزمن است که نخستین مرحله‌های آن می‌تواند از دوره کودکی آغاز شوند. چاقی از عوامل عمده خطر بیماری آترواسکلروز است که در حال تبدیل شدن به اپیدمی است. افزایش شیوع چاقی موجب تمرکز بیشتر بر رابطه چاقی با آترواسکلروز شده است و اگرچه ارتباط چاقی با بیماری آترواسکلروز به‌طور گسترده‌ای گزارش شده است، اما سازوکارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی تناوبی با شدت‌های مختلف بر شاخص‌هایTLR2,4 و دکتین-1

نادر نجفی؛ فرناز سیفی اسگ شهر؛ رقیه افرونده

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 205-220

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23629.237

چکیده
  سابقه و هدف: چاقی و اضافه وزن از جمله عوامل خطرزای ابتلا به برخی بیماری‌های مزمن می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت‌های مختلف بر سطوح گیرنده شبه تول 2 و4 و دکتین-1 در مردان چاق بود.روش کار: 44 نفر از مردان چاق 30-20 ساله شهر تبریز انتخاب و به 4 گروه کنترل و تمرین مقاومتی تناوبی با سه شدت پایین، متوسط و شدت بالا ...  بیشتر