درصد عدم پذیرش                                        37

    درصد پذیرش                                              35

         تعداد داوران                                           50 نفر

متوسط زمان بررسی اولیه                                 9 روز

 

 

 

نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی-پژوهشی است.

 

فرایند چاپ مقاله و دسترسی به تمامی مقالات منتشر شده در نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، رایگان می‌باشد.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 کلیه مقالات قبل از ارسال به داوری با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند سیناوب (همیاب) (افزوده شده به امکانات سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در سامانه مجله) کنترل می‌شوند و با تخلفات برخورد می‌شود. 

کپی رایت: حق چاپ موارد منتشر شده در اختیار دانشگاه گیلان می باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، آذر 1399، صفحه 97-170 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی